Privacy

Waarom een privacybeleid?

De stad en Huis van het Kind Antwerpen vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Het privacybeleid biedt je inzicht in hoe de stad uw gegevens verwerkt.

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past Huis van het Kind Antwerpen ook toe in haar privacybeleid:

  • de gebruiker staat centraal: je blijft eigenaar van jouw gegevens. Als je wil genieten van  dienstverlening die Huis van het Kind Antwerpen aanbiedt, is het onvermijdelijk dat Huis van het Kind Antwerpen gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van de dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
     
  • Huis van het Kind Antwerpen wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met je communiceren: de gegevens die Huis van het Kind Antwerpen opvraagt, is om je  meer gepersonaliseerde communicatie aan te bieden, informatie die meer relevant is voor jou. Als Huis van het Kind Antwerpen bv. je leeftijd en gezinssituatie kent, kan ze je meer gerichte informatie bezorgen;
     
  • digitaal is transparant: Huis van het Kind Antwerpen gebruikt jouw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG heb je een recht van mededeling of verbetering van je gegevens. Je kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@stad.antwerpen.be. Verder hebt je ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vind je op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

 

Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend neemt Huis van het Kind Antwerpen alle nodige voorzorgen om je gegevens zo goed mogelijk te beschermen. Huis van het Kind Antwerpen deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of tenzij je van een dienstverlening gebruikmaakt, die Huis van het Kind Antwerpen met een partner opzette.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door Huis van het Kind Antwerpen? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden?  Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.

Privacy en e-loket

De door jou meegedeelde en verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt, in samenwerking met de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@stad.antwerpen.be).

Je persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening te realiseren. De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling. Je gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden, noch voor direct marketingdoeleinden aangewend.


E-mailings

De gegevens die Huis van het Kind van je ontvangt, verwerken we om je op de hoogte te houden van activiteiten die we aanbieden.

Wanneer je een nieuwsbrief opent of op een link klikt, dan wordt dit geregistreerd. Wij gebruiken deze gegevens alleen op een niet-gepersonaliseerde manier om de nieuwsbrieven te verbeteren.

We gebruiken je e-mailadres enkel voor uitdrukkelijk gevraagde e-mails of nieuwsbrieven. Indien je geen nieuwsbrieven of informatie over onze producten en diensten meer wil ontvangen, kan je je steeds uitschrijven met de link vermeld in onze e-mails of door ons te contacteren zoals hier vermeld.


Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Dit is een officiële website van de stad Antwerpen. De stad is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De stad is niet aansprakelijk voor de mogelijke beperkingen van het internet op zich. De coördinatie ligt bij de bedrijfseenheid ondernemen & stadsmarketing. De stad engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt de stad het op prijs dat u dit laat weten via info@stad.antwerpen.be

De activiteiten die u in de kalender van  deze website kan terugvinden, komen uit de UiTdatabank. De invoer in deze databank gebeurt door stadsdiensten en samenwerkende partners, maar ook door verenigingen, bedrijven, ... . De stad kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten op die pagina’s.

De stad is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.huisvanhet kindantwerpen.be gelinkt is, of waarnaar doorverwezen wordt.

De stad neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen en te vrijwaren van virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die je computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan wel geen verantwoordelijkheid nemen in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal de stad klacht neerleggen.

Open data en auteursrechten

De stad is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op huisvanhetkindantwerpen.be verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Cookiebeleid

Meer info over cookies gebruiken en hoe u de instellingen kan veranderen, leest u op de cookiebeleidpagina.

Blijf op de hoogte via

nieuwsbrief

en

facebook