Toegankelijkheid van de website

Stad Antwerpen streeft ernaar om zijn digitale toepassingen zo toegankelijk mogelijk te maken. Dit doen we in overeenstemming met de Europese richtlijn en het Vlaamse bestuursdecreet. Iedereen moet de informatie op www.huisvanhetkindantwerpen.be eenvoudig kunnen gebruiken en bekijken, dus ook slechtzienden, blinden, slechthorenden, doven en personen met een andere beperking. Deze toegankelijkheidsverklaring geeft aan in welke mate deze website www.huisvanhetkindantwerpen.be voldoet aan de vooropgestelde richtlijnen.

 • De richtlijnen die gevolgd worden zijn de Web Content Accesibility Guidelines versie 2.1 of kortweg WCAG 2.1.
 • Er zijn drie niveaus van de mate van toegankelijkheid: van laag naar hoog A, AA en AAA.
 • Deze toepassing voldoet aan de richtlijnen tot en met niveau AA, met uitzondering van de volgende werkpunten.


OPENSTAAND WERKPUNT

De beschrijvingen van de beelden op deze website zijn niet-toegankelijk op grond van onevenredige last. Hiervoor beroepen we ons tijdelijk op artikel 5 van de Europese richtlijn 2016/2102. We engageren ons om de openstaande punten op te lossen binnen een redelijke termijn.

Werkpunt
Mogelijk voldoet 20% van de beschrijvingen van beelden op deze website niet aan de toegankelijkheidsnorm (AA)

Gevolg
Slechtzienden kunnen de beschijving van de beelden niet (laten voor-)lezen

Plan van aanpak
Alle beschrijvingen van de beelden op deze website worden opnieuw doorgenomen en aangepast waar nodig volgens de geldende WCAG-normen (AA)

Planning
Beoogde termijn 4de kwartaal 2021

 

OPSTELLING VAN DEZE TOEGANKELIJKHEIDSVERKLARING

 • Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 22 september 2020.
 • De toegankelijkheid van deze website werd gecontroleerd via handmatige inspectie.
 • De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 22 september 2020.

 

COMPATIBILITEIT MET BROWSERS EN ONDERSTEUNENDE TECHNOLOGIEËN

www.huisvanhetkindantwerpen.be is tot op bepaalde hoogte gemaakt om compatibel te zijn met de meeste gangbare ondersteunende technologieën voor toegankelijkheid. Wij hanteren ook compatibiliteit met de meest courante browsers.

 

TECHNISCHE SPECIFICATIES

De toegankelijkheid van www.huisvanhetkindantwerpen.be is afhankelijk van volgende technologieën en kan gegarandeerd worden door ondersteuning hiervan op je toestel:

 • HTML

 • CSS

 

BIJKOMENDE MAATREGELEN OM DE TOEGANKELIJKHEID TE BEVORDEREN

De volgende maatregelen werden genomen om naleving van richtlijnen te bevorderen:

 • Toegankelijkheid is opgenomen in onze communicatiestrategie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in de waarden van onze organisatie.
 • Toegankelijkheid is opgenomen in ons interne beleid.
 • Toegankelijkheid is een essentieel onderdeel van onze duurzaamheidsstrategie en een vast onderdeel van ons aankoopbeleid.
 • Onze medewerkers worden ondersteund en aangespoord om hun kennis over toegankelijkheid up-to-date te houden en te vergroten.

 

FEEDBACK EN CONTACTGEGEVENS

Hebt u opmerkingen of ervaart u toegankelijkheidsproblemen die nog niet zijn aangepakt en niet vermeld zijn als werkpunt? Laat het ons dan weten.

Stuur een e-mail naar info@antwerpen.be of bel naar +32 3 22 11 333.
We streven ernaar om u een antwoord te bezorgen binnen de 7 werkdagen.

 

OMBUDSVROUW

Bent u niet of onvoldoende geholpen? De ombudsvrouw behandelt uw melding als u uitgepraat bent met de stad, dus als u eerst uw probleem hebt voorgelegd aan de stad zelf. Zij behandelt uw melding onafhankelijk en bemiddelt waar mogelijk.

Stuur een e-mail naar ombudsvrouw@antwerpen.be, bel naar +32 800 94 843 (gratis nummer) of ga langs op haar kantoor aan het De Coninckplein 25, vlakbij de bibliotheek Permeke. De ingang ligt in de Muizenstraat en de openingsuren vindt u op: www.antwerpen.be/ombudsvrouw.

Blijf op de hoogte via

nieuwsbrief

en

facebook