Toestemming gebruik mailgegevens voor nieuwsbrief

Als u het vakje aanvinkt, geeft u uw toestemming aan Huis van het kind Antwerpen om uw gegevens te verwerken om u diensten en activiteiten van Huis van het Kind Antwerpen aan te bieden. Uw gegevens zullen alleen voor dit doel worden gebruikt.

U kan die toestemming op elk moment intrekken, dat doet u wanneer u zich uitschrijft op de nieuwsbrief.
Stad Antwerpen hecht belang aan uw privacy. Huis van het Kind Antwerpen zal uw persoonsgegevens nooit zomaar doorsturen of bekendmaken aan anderen en doet dat alleen als u op voorhand daarvoor toestemming verleent of als dit wettelijk verplicht is.

Uw gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt.
Persoonsgegevens worden verwerkt en opgeslagen zolang dat nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Uw gegevens zullen gedurende een periode van (10 jaar) bijgehouden worden door Huis van het Kind Antwerpen. Na afloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens in beginsel gewist.
U hebt het recht om uw gegevens in te kijken, te laten verbeteren en desgevallend te laten verwijderen. Neem voor de uitoefening van deze rechten contact op met: info@stad.antwerpen.be.

Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (de Gegevensbeschermingsautoriteit), als u vindt dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt zouden worden.
Drukpersstraat 35
1000 BRUSSEL
Tel. 02/274.48.00
Fax. 02/274.48.35
contact@apd-gba.be

Indien u vragen zou hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of datagegevens zoals omschreven in deze Privacyverklaring, kan u steeds onze Data Protection Officer, mevrouw Anne Baré, contacteren via informatieveiligheid@antwerpen.be.'

Blijf op de hoogte via

nieuwsbrief

en

facebook